emon

free counters

ภาพกิจกรรม"วันครู 2553" (1)

| |

"ที่ 16 มกรา มาบรรจบ"
ขอน้อมนบ ระลึกคุณ ครูผู้สอน
ที่ได้มอบ ความรู้ ความอาทร
ตั้งแต่ตอน สามขวบ จวบปัจจุบัน
อุปมา เปรียบครู ดั่งผู้ให้
แต่แล้วใคร ช่างเปรียบไว้ เป็นเรือจ้าง
ครูคือผู้ ชี้นำ แนะแนวทาง
คือแสงสว่าง ที่กลางจิต ศิษย์ของครู

16 มกรา...ย้อนกลับมาอีกครั้ง
คิดถึงศิษย์...ที่เคยสอนสั่ง...
ได้พบกัน...เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งปี...
บัดนี้ศิษย์เราเติบใหญ่...มียศศักดิ์ไม่อายใครในวันนี้...
ครูเฝ้าดูอนาคตเจ้าทุกนาที...ขอเพียงเจ้าเป็นคนดีครูพอใจ.....
ในอดีตแม้เจ้าเคย...ดื้อซนบ้าง...
แต่เจ้าไม่เคยห่าง...หรือทิ้งครูไปไหน...
เท่านี้ครูก็มีกำลังใจ...สอนศิษย์รุ่นต่อไป...นานเท่านาน...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น