emon

free counters

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

| |

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ดินแดนแห่งความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ที่ยังคงได้รับการสืบสานมาจากรุ่นบรรพบุรุษ และได้ถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานรุ่นต่อๆไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ศิลปวัฒนธรรมประเพณีเหล่านี้คงอยู่คู่พื้นแผ่นดินอีสานตลอดไป ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามเหล่านี้ยังรอคอยให้ท่านเข้ามาเรียนรู้และสัมผัส ขอเชิญท่านมาสัมผัสและเรียนรู้ เศษเสี่ยวหนึ่งของศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวอีสาน ได้ที่นี่ หากท่านต้องการความรู้มากไปกว่านี้ขอเชิญท่านไปเยี่ยมเยือนเรา ณ ภาคอีสาน แล้วท่านจะรู้ว่าภาคอีสานยังมีอะไรดีๆที่ท่านยังไม่รู้อีกมากมายให้ท่านได้ค้นหาตลอดทั้งปี ทั้งงานเทศกาลประเพณีพื้นเมืองที่แต่ละจังหวัดจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นตน และวิถีชีวิตของคนอีสานที่มีเสน่ห์น่าศึกษา


ศิลปะอีสาน

ศิลปะของชาวอีสานมีพัฒนาการมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ดังจะเห็นได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆที่ค้นพบ ไม่ว่าจะเป็นที่อุทยานประวัติศาสตร์บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี หรือถ้ำผ่ามือแดง จังหวัดมุกดาหาร ฯลฯ (ซึ่งบางแห่งเชื่อกันว่ามีความเก่าแก่ที่สุดในโลก) ล้วนแสดงให้เห็นว่าบรรพบุรุษของชาวอีสานรู้จักใช้งานศิลปะพวกภาพและสัญลักษณ์ต่างๆเป็นตัวสื่อความหมายมาเป็นเวลานาน และยังรู้จักเลือกใช้สีและวัสดุที่มีความคงทนสามารถทนต่อสภาพดินฝ้าอากาศและการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดีตราบถึงปัจจุบัน ที่ยังคงบอกเรื่องราวการดำเนินชีวิตของบรรพบุรุษของชาวอีสานยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี ซึ่งนักวิชาการและนักประวัติศาสตร์หลายท่านพยายามศึกษาว่าคนยุคก่อนประวัติศาสตร์เหล่านี้ใช้สีที่ทำมาจากอะไรจึงสามารถคงทนได้นานเช่นนี้ แต่ก็ยังไม่สามารถไขข้อสงสัยนี้ได้ เชื่อว่าในอนาคตไม่ช้านี้คงจะสามารถค้นพบความจริงที่เก็บซ่อนมาเป็นเวลายาวนาน และเมื่อถึงเวลานั้นเราอาจจะหันกลับไปใช้กรมวิธีเช่นเดียวกับที่บรรพบุรุษของเราเคยใช้ หลังจากที่เราใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มานาน นอกจากนี้การสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็นับเป็นหนึ่งในศิลปะที่ชาวอีสานภาคภูมิใจ บ้านเรือนของชาวอีสานสร้างสถาปัตยกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดมาจาดรุ่นบรรพบุรุษ เริ่มจากเถียงนาน้อย ค่อยๆกลายมาเป็นบ้านไม้ที่มีความคงทนถาวร จนในปัจจุบันเป็นบ้านก่ออิฐถือปูนเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีบ้านเรือนเป็นจำนวนมากที่ยังคงอนุรักษ์รูปแบบสถาปัตยกรรมอีสานโบราณไว้เป็นอย่างดี สถานที่ที่เราจะสามารถชมศิลปะแบบอีสานได้ดีที่สุดคือตามศาสนสถานวัดวาอารามต่าง ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมในการทำกิจกรรมต่างๆของผู้คนในชุมชนมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล วัดวาอารามต่างๆล้วนได้รับการดูแลรักษาจากพระสงฆ์และคนในชุมชนเป็นอย่างดี ทำให้เป็นแหล่งสืบสานศิลปะอีสานที่มีมาแต่โบราณจนตราบถึงปัจจุบันยุคที่ผู้คนชาวอีสานเริ่มลืมศิลปะที่ดีงามของตัวเองไปแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น