emon

free counters

ประวัติจังหวัดสุรินทร์

| |

จังหวัดสุรินทร์ เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีพื้นที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือทางภาคอีสานตอนล่าง (อีสานใต้) โดยจังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ มากกว่า 8,124 ตารางกิโลเมตร ซึ่งนับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่เป็น อันดับที่ 24 ของจังหวัด ทั้งหมดในประเทศไทย
จังหวัดสุรินทร์ เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีประชากร อาศัยอยู่มากมายหลาย เผ่าพันธุ์ จึงมีภาษาพื้นเมืองอยู่มากมาย อาทิเช่น ภาษาไทย ภาษาอีสาน ภาษาส่วย ภาษากูย และภาษาเขมร เป็นต้น จังหวัดสุรินทร์ นั้นเป็นจังหวัดที่ได้มีชื่อเสียง ทางด้านการเลี้ยงช้าง มากที่สุดของประเทศไทย ดังกับคำขวัญของจังหวัดที่ว่า “สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม”
จังหวัดสุรินทร์ เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีประวัติศาสตร์ และมีร่องรอย ความเจริญรุ่งเรือง ในเมื่อครั้งอดีต จากการปรากฏปราสาทขอมอยู่หลายแห่ง อาทิเช่น ปราสาทศีขรภูมิ ประสาทเมืองที ปราสาทยายเหงา ปราสาทภูมิโปน ปราสาทสินบ้านพลวง เป็นต้น สันนิษฐานกันว่าเมืองสุรินทร์ น่าจะสร้างขึ้นเมื่อราว 2,000 ปีมาแล้ว ในสมัยที่ขอมเรืองอำนาจใน ภูมิภาคนี้


ที่มา
http://www.welcometosurin.4t.com/teaw1.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น