emon

free counters

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์

| |ปราสาทตาเหมือนโต๊ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ห่างจากบ้านตาเมียงตำบลปักได ประมาณ 12 กม. ตามทางหลวงหมายเลข 214 อยู่ติดเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นปราสาทที่มีปรางค์ และก่อฐานด้วยหินทรายเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีลักษณะเดียวกันกับปราสาทบ้านพลว

ปราสาทภูมิโปน

ตั้งอยู่บ้านภูมิโปน ตำบลดม อำเภอสังขะ ประกอบด้วยโบราณสถาน 4 หลัง ปราสาทก่ออิฐ 3 หลัง และศิลาแลง 1 หลัง เป็นปราสาทแบบ ศิลปะเขมร ที่มีอายุ เก่าที่สุด ในประเทศไทย สร้างราว พุทธศตวรรษที่ 13 ปราสาทภูมิโปน ได้รับการขุด แต่งบูรณะ โดยกรมศิลปากร และได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นโบารณ สถานไว้เมื่อ วันที่ 8 มีนาคม 2478

ปราสาทบ้านพลวง

ตั้งอยู่ที่ บ้านพลวง ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท อยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ 35 กิโลเมตร อยู่ใน เส้นทาง สาย ปราสาท-ช่องจอม เป็นปราสาทหินองค์เดียว ตั้งอยู่บนศิลาแลง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า องค์ปรางค์ ก่อด้วยศิลาแลง และหินทราย เป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุม ปราสาทบ้านพลวง เป็นปราสาทหินขนาดเล็ก ลวดลายสวยงาม สลักบนทับหลังหน้าบัน และผนังด้านหน้าปราสาท แห่งนี้ กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียน ไว้เมื่อ 8 มีนาคม 2478


ปราสาทเมืองที

ตั้งอยู่ตำบลเมืองที อำเภอเมือง อยู่ห่างจากตัวจังหงัด ประมาณ 15 กิโลเมตร ในเส้นทางสาย สุรินทร์-ศีขรภูมิ เป็นปราสาท ก่อด้วย อิฐฉาบปูน มี 5 หลัง สร้างรวมกัน เป็นหมู่ หลังหนึ่งตั้งอยู่ตรงกลาง และอีก สี่หลัง อยู่ที่มุมทั้งสี่ ตั้งอยู่บน ฐานอันเดียวกัน ปราสาทแห่งนี้ ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด ว่าสร้างขึ้นเมื่อใด และกรมศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียนเป็น โบราณสถานแห่งชาติ เมื่อ 8 มีนาคม 2478

ปราสาทยายเหงา

ตั้งอยู่บ้านสังขะ ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ เป็นศาสนสถานแบบขอม ที่ประกอบด้วย ปรางค์ 2 องค์ ตั้งเรียงกัน หันหน้าไปทิศตะวันออก ก่อด้วยอิฐ บนฐานศิลาแลง มีการแกะสลักอิฐ เป็นลวดลาย เช่น ที่กรอบหน้า บันเป็นรูปมังกร (สร้างผสมระหว่างสิงห์ ช้าง และปลา) คาบนาค 5 เศียร ปราสาทแห่งนี้ สร้างขึ้น ในศิลปะแบบบายัน ประมาณ พุทธศตวรรษที่ 18 กรมศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียน เป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อ 8 มีนาคม 2478

ปราสาทตาเมือน

ตั้งอยู่ที่ตำบลตาเมียง กิ่งอำเภอพนมดงรัก อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 89 กิโลเมตร มีปราสาทอยู่ 3 หลัง แต่ละหลังอยู่ ห่างกันประมาณ 200 เมตร ตั้งอยู่บนแนวภูเขาบรรทัด สำหรับปราสทตาเมือนธม ซึ่งเป็นปราสาทหลัง ใหญ่ ประกอบด้ยปรางค์ 3 องค์ สร้างด้วยหินทราย หันหน้าไปทางทิศใต้ ที่ปรางค์ ประธานมีลวดลาย จำหลักที่งดงาม สร้างใน ราวพุทธศตรวรรษ ที่ 16 ขณะนี้อยู่ ระหว่างการปรับปรุง บูรณะ


อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีฯ

สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2527 เพื่อเป็นที่ระลึกถึง ผู้สร้างเมืองคนแรก ซึ่งเป็นบุคคล สำคัญอย่างยิ่ง ในประวัติศาสตร์ ของเมืองสุรินทร์ อนุสาวรีย์นี้ ตั้งอยู่ที่ทางเข้า เมืองสุรินทร์ ทางด้านใต้ ตรงหลักกิโลเมตรที่ 0 ถนน สุรินทร์-ปราสาท เป็ฯบริเวณที่เคย เป็นกำแพงเมือง ชั้นในของ ตัวเมืองสุรินทร์ อนุสาวรีย์ เป็นรูปหล่อทอง เหลืองรมดำสูง 2.2 เมตร มือขวาถือของ้าว อันเป็นการแสดงถึงความ เก่งกล้าสามารถของท่าน ในการบังคับช้างศึก และเป็นเครื่องแสดงว่า สุรินทร์เป็นเมืองช้าง มาแต่ดึกดำบรรพ์ รูปปั้นสะพายดาบคู่ อยู่บนหลังอัน หมายถึงความเป็นนักรบ ความกล้าหาญ อันเป็นคุณสมบัติที่ตกทอด เป็นมรดกของคนสุรินทร์ ในปัจจุบัน จังหวัดสุรินทร์ ได้ทำพิธีเปิดอนุสาวรีย์แห่งนี้ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2522


วนอุทยานพนมสวาย

อยู่ห่างจาก ตัวจังหวัดประมาณ 22 กิโลเมตร ถ.สุรินทร์-ปราสาท ตั้งอยู่ที่ตำบล นาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ เป็นภูเขาเตี้ย ๆ มียอกเขา 3 ยอดที่เป็น ที่ประดิษฐาน พระพุทธสุรินทรมงคล ศาลาอัฏฐะมมุข พระพุทธบาทจำลอง สถูป บรรจุอัฐิหลวงปู่ดุลย์ ซึ่งชาวสุรินทร์ เคารพ นับถือ
ที่มา http://www.welcometosurin.4t.com/teaw1.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น